สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู

อ่านต่อ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

อ่านต่อ

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลเชียงคาน

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านต่อ

ประกาศจากโรงพยาบาลเชียงคาน ขอเลื่อการประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ เภสัชกร

 

ประกาศจากโรงพยาบาลเชียงคานขอเลื่อนการประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง เภสัชกร เป็นเวลา 20.30 น. ทางโรงพยาบาลเชียงคานขออภัยในความล่าช้ามา ณ ที่นี้ด้วย

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเชียงคาน

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อ

เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายเลขที่ 15/2563 ลว. 26 ส.ค. 2563

ซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าด้วยหัวใจสามารถติดตามคลื่นไฟฟ้าและระบบไหลเวียนโลหิตได้ พร้อมฟังชั่นเชื่อมต่อระบบส่งสัญญาณชีพระยะไกลในรถพยาบาลได้ จำนวน 1 เครื่อง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าด้วยหัวใจสามารถติดตามคลื่นไฟฟ้าและระบบไหลเวียนโลหิตได้ พร้อมฟังชั่นเชื่อมต่อระบบส่งสัญญาณชีพระยะไกลในรถพยาบาลได้ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าด้วยหัวใจสามารถติดตามคลื่นไฟฟ้าและระบบไหลเวียนโลหิตได้ พร้อมฟังชั่นเชื่อมต่อระบบส่งสัญญาณชีพระยะไกลในรถพยาบาลได้ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

แผนการจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าด้วยหัวใจสามารถติดตามคลื่นไฟฟ้าและระบบไหลเวียนโลหิตได้ พร้อมฟังชั่นเชื่อมต่อระบบส่งสัญญาณชีพระยะไกลในรถพยาบาลได้ จำนวน 1 เครื่อง

แผนการจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าด้วยหัวใจสามารถติดตามคลื่นไฟฟ้าและระบบไหลเวียนโลหิตได้ พร้อมฟังชั่นเชื่อมต่อระบบส่งสัญญาณชีพระยะไกลในรถพยาบาลได้ จำนวน 1 เครื่อง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดูดเสมหะแบบเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดูดเสมหะแบบเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 2 เครื่อง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) จำนวน 1 เครื่อง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 4 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 4 รายการ

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงเคลื่ิอนย้ายผู้ป่วยปรับระดับไฮโดรลิค จำนวน 2 เตียง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงเคลื่ิอนย้ายผู้ป่วยปรับระดับไฮโดรลิค จำนวน 2 เตียง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 2 เครื่อง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด 1 สาย จำนวน 4 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด 1 สาย จำนวน 4 เครื่อง

อ่านต่อ

ประกาศ ผลการสอบเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศ ผลการสอบเลือกลูกจ้างชั่วคราว คลิก!!!!!

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) (รายเดือน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) (รายเดือน)คลิกตรงนี้!!!!

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก จำนวน 1 เครื่อง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 12 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 12 รายการ

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 3 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 3 รายการ

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายชื่อโรงพยาบาลเชียงคาน พร้อมติดตั้ง 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื่อป้ายชื่อโรงพยาบาลเชียงคาน พร้อมติดตั้ง 1 รายการ

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 รายการ

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศแรงดันอากาศลบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศแรงดันอากาศลบ

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Thermometer 10 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Thermometer 10 เครื่อง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รายละเอียด+ใบสมัคร คลิ๊ก!!!!เกณฑ์การสอบคัดเลือก คลิ๊ก!!!!

อ่านต่อ

ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศแรงดันอากาศลบ

ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศแรงดันอากาศลบ

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รถเข็นเดินตามมีมอเตอร์ 2 คัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นเดินตาม มีมอเตอร์ 2 คัน

อ่านต่อ

เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่ 4/2563 ซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม จำนวน 2 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่ 4/2563 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 ซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม จำนวน 2 เครื่อง

อ่านต่อ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ จำนวน ๒ เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ จำนวน ๒ เครื่อง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน ๑ เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน ๑ เครื่อง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น จำนวน ๑ เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น จำนวน ๑ เครื่อง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดใบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน ๑ เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดใบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน ๑ เครื่อง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครืองซักผ้าแบบอุตสาหกรรม จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครืองซักผ้าแบบอุตสาหกรรม จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อเครืองซักผ้าแบบอุตสาหกรรม จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม จำนวน ๒ รายการ

อ่านต่อ

เผยแพร่ราคากลางซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่ราคากลางซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ลายลักษณ์เส้นด้าย มอบถุงผ้าแก่ แผนกเภสัชกรรม

ลายลักษณ์เส้นด้าย มอบถุงผ้า 700 ใบ ให้แผนกเภสัชกรรม ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

อ่านต่อ

ประกาศ แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ประกาศ แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561 สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อ่านต่อ

ประกาศ มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการปฏิบัติงานต่ำ

ประกาศ มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการปฏิบัติงานต่ำ

อ่านต่อ

ประกาศ มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการปฏิบัติงานต่ำ

ประกาศ มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการปฏิบัติงานต่ำ

อ่านต่อ

ประกาศ ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ปีงบประมาณ 2562

ประกาศ ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ปีงบประมาณ 2562

อ่านต่อ

ประกาศ เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลเชียงคาน ปีงบประมาณ 2562

ประกาศ เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลเชียงคาน จังหวัดเลย ไม่ทนต่อการทุจริต ปีงบประมาณ 2562

อ่านต่อ

ประกาศ มาตรการป้องกันการทุจริตและการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศ มาตรการป้องกันการทุจริตและการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25621. การจัดซื้อจัดจ้าง2. จริยธรรมการจัดซื้อจัดหายา3. เงินบริจาค4. การใช้รถราชการ5. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน

อ่านต่อ

ประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๓ รายการ โรงพยาบาลเชียงคาน

ประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๓ รายการ โรงพยาบาลเชียงคาน

อ่านต่อ

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒

อ่านต่อ

ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

อ่านต่อ
view