สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประกาศ มาตรการป้องกันการทุจริตและการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศ มาตรการป้องกันการทุจริตและการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. การจัดซื้อจัดจ้าง

2. จริยธรรมการจัดซื้อจัดหายา

3. เงินบริจาค

4. การใช้รถราชการ

5. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน

Tags :

view