สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

อย. เตือนภัย วัยรุ่นใช้ “ทิ้นท์”ทาปากระวัง! เจอของไม่ได้มาตรฐาน เสี่ยงแพ้ ปากบวม

อย. เตือนภัย วัยรุ่นใช้ “ทิ้นท์”ทาปากระวัง! เจอของไม่ได้มาตรฐาน เสี่ยงแพ้ ปากบวม

       อย. เตือนวัยรุ่นที่ชอบใช้ทิ้นท์ทาปาก ระวัง! หากใช้ของไม่ได้มาตรฐาน ไม่ผ่าน อย. อาจได้รับอันตรายจากการปนเปื้อนของโลหะหนัก เสี่ยงแพ้ ปากบวม พร้อมแนะวิธีเลือกซื้อทิ้นท์อย่างปลอดภัย

       นพ.นรังสันต์ พีรกิจ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากการติดตามและเฝ้าระวังการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในกลุ่มวัยรุ่น พบว่า เครื่องสำอางทาริมฝีปากที่มีลักษณะเป็นน้ำใสสีแดงหรือที่เรียกว่า “ทิ้นท์”กำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่นหญิง เนื่องจากเมื่อนำมาทาด้านในของริมฝีปาก จะทำให้ริมฝีปากเป็นสีชมพูระเรื่อ แลดูมีสุขภาพ ซึ่งวัยรุ่นส่วนใหญ่มักหาซื้อผลิตภัณฑ์ทิ้นท์ตามแผงลอย หรือตลาดนัด เพราะราคาไม่แพง และมีสีให้เลือกมากมายหลายระดับความเข้มของสี  ซึ่งในเรื่องนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีความเป็นห่วงอย่างมาก เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถหาซื้อได้ตามแผงลอย หรือตลาดนัดทั่วไป จึงอาจเป็นไปได้ที่อาจมีการลักลอบผลิตผลิตภัณฑ์ทิ้นท์ที่ไม่ได้มาตรฐาน  ใช้สีห้ามใช้หรือใช้สีที่ไม่ได้มาตรฐาน และอาจทำให้ผู้ใช้ได้รับอันตรายจากการกลืนหรือกินโลหะหนักที่ปนเปื้อนอยู่ในสี อาทิ ตะกั่ว  ปรอท แคดเมียม ซึ่งหากได้รับโลหะหนักเหล่านี้จะก่อให้เกิดอาการระคายเคืองอย่างรุนแรง ตั้งแต่มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ตาพร่ามัว หรือทำให้ริมฝีปาก ปวดแสบปวดร้อน คัน เห่อแดง บวม ลอกเป็นขุย ทั้งนี้ สีที่เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ทิ้นท์ จะต้องเป็นสีที่อนุญาตให้ใช้ได้ในเครื่องสำอาง ดังนั้น ผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์จะต้องมาจดแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) เสียก่อน อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้บริโภคสังเกตและอ่านฉลากผลิตภัณฑ์ก่อนตัดสินใจซื้อ โดยฉลากจะต้องแสดงชื่อการค้า ชื่อเครื่องสำอาง ประเภทหรือชนิดของเครื่องสำอาง ชื่อของสารทุกชนิดที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง วิธีใช้เครื่องสำอาง ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้นำ เข้า และชื่อผู้ผลิตและประเทศที่ผลิต กรณีเป็นเครื่องสำอางนำเข้า ปริมาณสุทธิ เลขที่แสดงครั้งที่ผลิต เดือน ปีหรือปี เดือนที่ผลิต เดือน ปีหรือปี เดือนที่หมดอายุในกรณีที่เครื่องสำอางมีอายุการใช้น้อยกว่า 30 เดือน คำเตือน(ถ้ามี) และที่สำคัญต้องแสดงเลขที่ใบรับแจ้งบนฉลากหรือกล่องผลิตภัณฑ์

     รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ทิ้นท์ได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาwww.fda.moph.go.th เลือก เครื่องสำอาง เลือก ค้นหาข้อมูลเครื่องสำอาง ซึ่งช่องทางนี้สามารถสืบค้นข้อมูลเครื่องสำอางได้จากชื่อผู้ประกอบการ ชื่อการค้า ชื่อเครื่องสำอาง เลขที่ใบรับแจ้ง และประเภทเครื่องสำอาง อย่างไรก็ตาม หากผู้บริโภคพบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือได้รับอันตรายจากการใช้เครื่องสำอาง ขอให้ร้องเรียนที่ สายด่วน อย. โทร. 1556 หรืออีเมล์ :1556@fda.moph.go.th หรือส่งจดหมายไปที่ ตู้ ปณ.1556 ปณฝ.กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 เพื่อ อย.จะได้ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

Tags :

view