สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

นายกนำทีมเผายาเสพติด ปริมาณเกือบ 3 ตัน 29 มิ.ย. นี้

นายกนำทีมเผายาเสพติด ปริมาณเกือบ 3 ตัน 29 มิ.ย. นี้

             ปฏิบัติการวาระแห่งชาติ “พลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด” อย. จับมือหลายหน่วยงานประกาศสงครามยาเสพติด  นำยาเสพ ติดให้โทษของกลางที่คลังยาเสพติดมาเผาทำลายกว่า  2,755 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 6,978 ล้านบาท ในวันที่ 29 มิถุนายน 2555  ณ ศูนย์บริหารสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ยังมีกัญชาของกลางที่กองบัญชาการ ตำรวจปราบปรามยาเสพติดนำมาร่วมเผา จำนวนกว่า1,324 กิโลกรัม โดยมีนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานในพิธีเผาทำลายยาเสพติดให้ โทษของกลาง

            นพ.พงศ์พันธ์ วงศ์มณี รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า รัฐบาลภาย ใต้การนำของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดให้การแก้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ “พลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด” โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง เพื่อปราบปรามยาเสพติดให้หมดสิ้นจากแผ่นดินไทย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาค รัฐและเอกชน เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงาน ปปส. และศูนย์บริหารสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา จัดให้มีการเผาทำลายยาเสพติดให้โทษ ของกลางในวันที่ 29 มิถุนายน 2555 ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 41 โดยมูลค่าของกลางที่เผาทำลายตั้งแต่ครั้งที่ 1 – 40  มูลค่ารวมกว่า 97,139 ล้านบาท และในครั้งนี้ ปริมาณยาเสพติดให้โทษของกลางที่จะเผา ทำลาย มีจำนวนรวมกว่า 2,755  กิโลกรัม จาก 1,023 คดี ได้แก่  เมทแอมเฟตามีน หรือยาบ้า  จำนวนรวมกว่า1,936 กิโลกรัม (ประมาณ 21.5 ล้านเม็ด) มูลค่าประมาณ 6,454,671,780 บาท ยาไอซ์ จำนวนรวมกว่า 147 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 443,783,700 บาท เฮโรอีน จำนวนรวมกว่า 58 กิโลกรัมมูลค่าประมาณ 41,595,157 บาท เอ็กซ์ตาซี่ หรือ ยาอี  จำนวนรวมกว่า 6  กิโลกรัม (ประมาณ 2,4895 เม็ด) มูลค่าประมาณ 24,895,480 บาท โคเคน จำนวนรวม  3.988 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 11,964,000 บาท โคเดอีน จำนวนรวมกว่า 592 กิโลกรัม (ประมาณ 456 ลิตร) มูลค่าประมาณ 1,40,000 บาท ฝิ่น จำนวนรวมกว่า 5 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 136,598 บาท รวมมูลค่าของกลางยาเสพติดที่จะเผาทำลายในครั้งนี้ทั้งสิ้นก ว่า 6,978 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีกัญชาของกลางที่กองบัญชาการ ตำรวจปราบปรามยาเสพติดนำมาร่วมเผา จำนวน 1,324 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 13 ล้านบาท โดยของกลางทั้งหมดจะถูกนำไปเผาทำลายที่ศูนย์บริหาร สาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา และเผาทำลายด้วยวิธีไพโรไลติก อินซิเนอะเรชั่น (Pyrolytic Incineration) ซึ่งเป็นการเผาที่อุณหภูมิสูงมาก ไม่ต่ำกว่า 850 องศาเซลเซียส  จะทำให้เกิดการสลายตัวของโมเลกุลกลาย เป็นคาร์บอนในระยะเวลาอันรวดเร็วและไม่ก่อให้เกิดมลพิษในอากาศและ สิ่งแวดล้อม  

            รองเลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า ปฏิบัติการในครั้งนี้ แสดงถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ร่วมกันในการสนับสนุนนโยบายแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ซึ่ง อย. ได้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โปร่งใสและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสื่อมวลชนทุกแขนงจะมาร่วมเป็นสักขี พยานพร้อมทำข่าวพิธีเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลางครั้งที่ 41 ใน วันที่ 29มิถุนายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์บริหารสาธารณูปโภคและสิ่งแวด ล้อม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันในการขจัดภัยยาเสพติดให้หมดไป โดยมีนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นประธานในพิธี

Tags :

view