สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ชี้เห็ดขี้ควายสารเสพติดประเภท ที่5 ฤทธิ์เท่ากัญชา-กระท่อมกินมากตาย

ชี้เห็ดขี้ควายสารเสพติดประเภท ที่5 ฤทธิ์เท่ากัญชา-กระท่อมกินมากตาย

           นพ.นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวถึงอันตรายของเห็ดขี้ควายหลังจากนัก ท่องเที่ยวชาวแคนาดา 2 คนอาจบริโภคจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต ตามปกติเห็ดขี้ควายพบได้ตามกองมูลควาย ถือเป็นกลุ่ม 1 ใน 7 ของเห็ดมีพิษที่ห้ามบริโภคเห็ดขึ้ควาย มีชื่อในภาษาอังกฤษว่า magic mushroom การบริโภคจะทำให้เกิดอาการมึนเมา คลื่นไส้ อาเจียน แน่นท้อง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปากชา มีผลต่อประสาท ทำให้เกิดอาการประสาทหลอน เพ้อฝัน และหมดแรง หากบริโภคปริมาณมากอาจทำให้เสียชีวิตได้ พบมีการนิยมบริโภคในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการหาความสำราญจากเห็ด recreation mushroom เช่น อินโดนีเซีย บาหลี อินเดีย สหรัฐอเมริกา 

          นพ.นิพนธ์ กล่าวอีกว่า ในเห็ดขึ้ควายมีสารพิษ 2 ชนิด คือ psilocybine (ซิโลไซบีน) และ psilocine (ซิโลซีน) ซึ่งในพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ปี 2522 และในฉบับแก้ไข ปี 2532 ระบุให้เห็ดขี้ควายจัดเป็นสารเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ไม่ต่างจากพืชกัญชา กระท่อม ที่ออกฤทธิ์ในการมึนเมา หลอนประสาท โดยผู้ที่ผลิตขายและนำเข้า หรือส่งออก ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 5-20 ปี ปรับตั้งแต่ 100,000-400,000 บาท และหากนำเห็ดขึ้ควายมาปั้นผสมกับเหล้าจะทำให้เพิ่มปริมาณของสารพิษมากขึ้น เนื่องจากแอลกอฮอล์จะเป็นละลายสารพิษให้ออกฤทธิ์เร็ว และรุนแรงมากขึ้น 

          "ลักษณะของเห็ดพิษที่ประชาชนทั่วไปควรระวัง หลีกเลี่ยงในการบริโภค คิด เห็ดที่มีลักษณะสีน้ำตาลเข้ม มีปลอกหุ้มโคน มีวงแหวนใต้หมวก มีปุ่ม ปม และเกิดในมูลสัตว์" นพ.นิพนธ์ กล่าว

Tags :

view