สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

“วิทยา” เผยผลการตรวจสอบปัญหายาแก้หวัดสูตรผสมซูโดฯ ของโรงพยาบาล พบผิดปกติชัดเจน 6 แห่ง อยู่ระหว่างตรวจสอบอีก 3 แห่ง จะรู้ผลในสัปดาห์นี้

“วิทยา” เผยผลการตรวจสอบปัญหายาแก้หวัดสูตรผสมซูโดฯ ของโรงพยาบาล พบผิดปกติชัดเจน 6 แห่ง อยู่ระหว่างตรวจสอบอีก 3 แห่ง จะรู้ผลในสัปดาห์นี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยความคืบหน้าการตรวจสอบยาแก้หวัดสูตรผสมซูโดอีเฟดรีนของโรงพยาบาลในสังกัด ในเบื้องต้นพบข้อมูลผิดปกติ 18 แห่งแต่จากผลการตรวจสอบโดยละเอียดของคณะกรรมการ   สรุปผลว่าผิดชัดเจนแล้ว 6 แห่ง อยู่ระหว่างตรวจสอบ 3 แห่ง คาดจะเสร็จภายในสัปดาห์นี้

                วันนี้ (26 มีนาคม 2555) ที่โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กทม. นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมสัมมนาผู้บริหารการพยาบาล กลุ่มการการพยาบาลของโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ ประมาณ 700 คน เรื่องการบริหารการพยาบาลภายใต้สถานการณ์วิกฤติ ฉุกเฉิน โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุ ประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทางการพยาบาลของโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอ    ที่จะช่วยให้พยาบาลปฏิบัติงานด้านสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ    ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบริการที่ ปลอดภัยที่สุด 

            นายวิทยากล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้สถานพยาบาลทุกแห่ง เตรียมพร้อมการรับมือภาวะวิกฤติฉุกเฉิน ซึ่งมีแนวโน้มเกิดถี่ขึ้น โดยสิ่งที่เป็นปัญหาของกระทรวงสาธารณสุข ต้องเร่งแก้ไขควบคู่กันด้วยคือเรื่องการขาดแคลนบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งประสบปัญหาทั้งกำลังคนที่ต้องผลิตเพิ่ม และการบรรจุตำแหน่งเป็นข้าราชการ หลังจากที่รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมา 7 เดือน ได้ให้ความ สำคัญเรื่องนี้ในอันดับต้น ๆ เนื่องจากหากไม่สามารถแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลได้แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขเรื่องอื่นๆ ได้สำเร็จ ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเร่งแก้ไขร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและได้กราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรี ขอให้พิจารณาปัญหาการขาดแคลนบุคลากรของกระทรวงฯ เป็นกรณีพิเศษ  

            สำหรับความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาการลักลอบนำยาแก้ไข้หวัดสูตรผสมซูโดอีเฟดรีน ออกจากโรง พยาบาลในสังกัดนั้น          นายวิทยาให้สัมภาษณ์ว่าข้อมูลการตรวจสอบเบื้องต้นมีรายงานพบความผิดปกติในโรงพยาบาล จำนวน 18 แห่ง โดยคณะกรรมการได้ลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ได้ข้อสรุปว่าไม่พบความผิดปกติจำนวน 9 แห่ง และพบความผิดปกติแน่นอนแล้ว 6 แห่ง อีก 3 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะทราบผลในสัปดาห์นี้

Tags :

view