สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าด้วยหัวใจสามารถติดตามคลื่นไฟฟ้าและระบบไหลเวียนโลหิตได้ พร้อมฟังชั่นเชื่อมต่อระบบส่งสัญญาณชีพระยะไกลในรถพยาบาลได้ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าด้วยหัวใจสามารถติดตามคลื่นไฟฟ้าและระบบไหลเวียนโลหิตได้ พร้อมฟังชั่นเชื่อมต่อระบบส่งสัญญาณชีพระยะไกลในรถพยาบาลได้ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

แผนการจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าด้วยหัวใจสามารถติดตามคลื่นไฟฟ้าและระบบไหลเวียนโลหิตได้ พร้อมฟังชั่นเชื่อมต่อระบบส่งสัญญาณชีพระยะไกลในรถพยาบาลได้ จำนวน 1 เครื่อง

แผนการจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าด้วยหัวใจสามารถติดตามคลื่นไฟฟ้าและระบบไหลเวียนโลหิตได้ พร้อมฟังชั่นเชื่อมต่อระบบส่งสัญญาณชีพระยะไกลในรถพยาบาลได้ จำนวน 1 เครื่อง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดูดเสมหะแบบเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดูดเสมหะแบบเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 2 เครื่อง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) จำนวน 1 เครื่อง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 4 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 4 รายการ

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงเคลื่ิอนย้ายผู้ป่วยปรับระดับไฮโดรลิค จำนวน 2 เตียง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงเคลื่ิอนย้ายผู้ป่วยปรับระดับไฮโดรลิค จำนวน 2 เตียง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 2 เครื่อง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด 1 สาย จำนวน 4 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด 1 สาย จำนวน 4 เครื่อง

อ่านต่อ

ประกาศ ผลการสอบเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศ ผลการสอบเลือกลูกจ้างชั่วคราว คลิก!!!!!

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) (รายเดือน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) (รายเดือน)คลิกตรงนี้!!!!

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก จำนวน 1 เครื่อง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 12 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 12 รายการ

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 3 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 3 รายการ

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายชื่อโรงพยาบาลเชียงคาน พร้อมติดตั้ง 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื่อป้ายชื่อโรงพยาบาลเชียงคาน พร้อมติดตั้ง 1 รายการ

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 รายการ

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศแรงดันอากาศลบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศแรงดันอากาศลบ

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Thermometer 10 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Thermometer 10 เครื่อง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รายละเอียด+ใบสมัคร คลิ๊ก!!!!เกณฑ์การสอบคัดเลือก คลิ๊ก!!!!

อ่านต่อ

ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศแรงดันอากาศลบ

ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศแรงดันอากาศลบ

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รถเข็นเดินตามมีมอเตอร์ 2 คัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นเดินตาม มีมอเตอร์ 2 คัน

อ่านต่อ

เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่ 4/2563 ซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม จำนวน 2 รายการ

เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา เลขที่ 4/2563 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 ซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม จำนวน 2 เครื่อง

อ่านต่อ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ จำนวน ๒ เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ จำนวน ๒ เครื่อง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน ๑ เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน ๑ เครื่อง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น จำนวน ๑ เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น จำนวน ๑ เครื่อง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดใบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน ๑ เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดใบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน ๑ เครื่อง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครืองซักผ้าแบบอุตสาหกรรม จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครืองซักผ้าแบบอุตสาหกรรม จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาซื้อเครืองซักผ้าแบบอุตสาหกรรม จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม จำนวน ๒ รายการ

อ่านต่อ

เผยแพร่ราคากลางซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่ราคากลางซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ลายลักษณ์เส้นด้าย มอบถุงผ้าแก่ แผนกเภสัชกรรม

ลายลักษณ์เส้นด้าย มอบถุงผ้า 700 ใบ ให้แผนกเภสัชกรรม ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

อ่านต่อ

ประกาศ แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ประกาศ แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561 สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อ่านต่อ

ประกาศ มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการปฏิบัติงานต่ำ

ประกาศ มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการปฏิบัติงานต่ำ

อ่านต่อ

ประกาศ มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการปฏิบัติงานต่ำ

ประกาศ มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการปฏิบัติงานต่ำ

อ่านต่อ

ประกาศ ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ปีงบประมาณ 2562

ประกาศ ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ปีงบประมาณ 2562

อ่านต่อ

ประกาศ เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลเชียงคาน ปีงบประมาณ 2562

ประกาศ เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลเชียงคาน จังหวัดเลย ไม่ทนต่อการทุจริต ปีงบประมาณ 2562

อ่านต่อ

ประกาศ มาตรการป้องกันการทุจริตและการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศ มาตรการป้องกันการทุจริตและการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25621. การจัดซื้อจัดจ้าง2. จริยธรรมการจัดซื้อจัดหายา3. เงินบริจาค4. การใช้รถราชการ5. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน

อ่านต่อ

ประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๓ รายการ โรงพยาบาลเชียงคาน

ประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๓ รายการ โรงพยาบาลเชียงคาน

อ่านต่อ

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒

อ่านต่อ

ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน ๓ เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน ๓ เครื่อง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน ๑ เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน ๑ เครื่อง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา จำนวน ๑ เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา จำนวน ๑ เครื่อง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึก แบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A๔ จำนวน ๒ เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึก แบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A๔ จำนวน ๒ เครื่อง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๑ สาย จำนวน ๖ เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๑ สาย จำนวน ๖ เครื่อง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน ๓ เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน ๓ เครื่อง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดูดสูญญากาศช่วยคลอด จำนวน ๑ เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดูดสูญญากาศช่วยคลอด จำนวน ๑ เครื่อง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน ๒ เครื่อง

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน ๒ เครื่อง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด จำนวน ๑ เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด จำนวน ๑ เครื่อง

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน ๑ เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน ๑ เครื่อง

อ่านต่อ

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่นตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง จำนวน ๑ เครื่อง

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่นตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง จำนวน ๑ เครื่อง

อ่านต่อ

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ปลอดเชื้อ จำนวน ๑ เครื่อง

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ปลอดเชื้อ จำนวน ๑ เครื่อง

อ่านต่อ

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2561 (คลิก)

อ่านต่อ

ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซ) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำว่า 2000 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB)

 

ประกาศ ประกวดราคา e-bidding รถบรรทุก (ดีเซ) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำว่า 2000 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB)ดาวโหลดเอกสารประกวดราคา รถบรรทุก (ดีเซ) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำว่า 2000 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB)

อ่านต่อ

ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500mA แบบแขวนเพดาน

 

ประกาศ ประกวดราคา e-bidding เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500mA แบบแขวนเพดานดาวโหลดเอกสารการประกวดราคา เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500mA แบบแขวนเพดาน

อ่านต่อ
ประกาศ!!รับสมัคร นักคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันนี้ - 19 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศ!!รับสมัคร นักคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันนี้ - 19 กุมภาพันธ์ 2561

 

ประกาศ!!รับสมัครนักคอมพิวเตอร์ โดยจะเปิดรับตังแต่วันนี้จนถึงวันที่ 19 กพ. 2561 สามารถอ่านรายละเอียดดังนี้ หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่จ้า

อ่านต่อ
ปรกาสสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมถนนราดยา , หอถังสูง

ปรกาสสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมถนนราดยา , หอถังสูง

ประกาสสอบราคาราคาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ในโรงพยาบาลประกาสสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมหอถังสูง ขนาด 30 ลบ.ม.

อ่านต่อ
จัดซื้อจัดจ้าง 2560

จัดซื้อจัดจ้าง 2560

การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560Download แบบฟอร์มทั้งหมดได้ที่นี่

อ่านต่อ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

 

โรงพยาบาลเชียงคาน ประกาศสอบถามราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์สามารถดาว์นโหลดเอกสารได้ที่นี่ Download Now

อ่านต่อ
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

 

โรงพยาบาลเชียงคาน ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สามารถดาว์นโหลดเอกสารได้ที่นี่ Download Now

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

โรงพยาบาลเชียงคาน ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อ่านต่อ
ประกาศรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ

 

โรงพยาบาลเชียงคาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา โดยได้รับค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการ ดังนี้1.เงินเดือนเริ่มต้น 11,230 บาท2.เงินค่าตอบแทนประเภท พ.ต.ส. เดือนละ 1,500 บาท3.เงินค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน เดือนละ 1,200 บาท ใน 3 ปีแรก 1,....

อ่านต่อ
อย. เตือนภัย วัยรุ่นใช้ “ทิ้นท์”ทาปากระวัง! เจอของไม่ได้มาตรฐาน เสี่ยงแพ้ ปากบวม

อย. เตือนภัย วัยรุ่นใช้ “ทิ้นท์”ทาปากระวัง! เจอของไม่ได้มาตรฐาน เสี่ยงแพ้ ปากบวม

อย. เตือนวัยรุ่นที่ชอบใช้ทิ้นท์ทาปาก ระวัง! หากใช้ของไม่ได้มาตรฐาน ไม่ผ่าน อย. อาจได้รับอันตรายจากการปนเปื้อนของโลหะหนัก เสี่ยงแพ้ ปากบวม พร้อมแนะวิธีเลือกซื้อทิ้นท์อย่างปลอดภัย นพ.นรังสันต์ พีรกิจ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากการติดตามและเฝ้าระวังการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่อ....

อ่านต่อ
กรมสุขภาพจิตเผยภาคอีสานครองแชมป์ฆ่าตัวตายสูงสุด

กรมสุขภาพจิตเผยภาคอีสานครองแชมป์ฆ่าตัวตายสูงสุด

นพ.ทวี ตั้งเสรี รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่า ปัญหาการฆ่าตัวตายเป็นปัญหาสำคัญยิ่งของสังคมไทย โดย แต่ละปีจะมีคนฆ่าตัวตายสำเร็จมากกว่า 3,500 คน และจากตัวเลขล่าสุดในปี 2554 มีคนไทยเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายถึง 3,873 คนคิดเป็นอัตรา 6.03 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงขึ้นกว่าปีที่แล้ว ซึ่งอ....

อ่านต่อ
สธ.เฝ้าระวังโรคฮันตาไวรัสอย่างใกล้ชิด ยืนยันไทยยังไม่พบการระบาด พร้อมประสานความร่วมมือกรมปศุสัตว์ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

สธ.เฝ้าระวังโรคฮันตาไวรัสอย่างใกล้ชิด ยืนยันไทยยังไม่พบการระบาด พร้อมประสานความร่วมมือกรมปศุสัตว์ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

นาย วิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง เตือนภัย การจัดการที่มีประสิทธิผลทันการณ์ เมื่อเกิดภัยพิบัติ โรคระบาด และภัยสุขภาพ โดยสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อการป้องกันควบคุม โรคที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคติดต่ออุบัติใหม่ เช่น ....

อ่านต่อ
กรมควบคุมโรคเผยไทยยังไม่พบไข้หวัดนกกลายพันธุ์

กรมควบคุมโรคเผยไทยยังไม่พบไข้หวัดนกกลายพันธุ์

จากกรณีที่ทางการเวียดนามออกแถลงการณ์ว่า พบเชื้อไวรัสไข้หวัดนกที่กลายพันธุ์จากเชื้อไวรัสเอส 5 เอ็ม 1 (H5N1) หรือเรียกว่า ไฮลี่-ท็อกซิก กำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วใน 6 จังหวัดทั่วประเทศเวียดนาม โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง โดยมีประชาชนเสียชีวิตไปแล้ว 2 ราย และทางการได้สั่งกำจัดสัตว์ปีก....

อ่านต่อ
นายกนำทีมเผายาเสพติด ปริมาณเกือบ 3 ตัน 29 มิ.ย. นี้

นายกนำทีมเผายาเสพติด ปริมาณเกือบ 3 ตัน 29 มิ.ย. นี้

ปฏิบัติการวาระแห่งชาติ “พลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด” อย. จับมือหลายหน่วยงานประกาศสงครามยาเสพติด นำยาเสพ ติดให้โทษของกลางที่คลังยาเสพติดมาเผาทำลายกว่า 2,755 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 6,978 ล้านบาท ในวันที่ 29 มิถุนายน 2555 ณ ศูนย์บริหารสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมบางป....

อ่านต่อ
อภ.แนะวิธีการใช้ยาให้ถูกวิธี

อภ.แนะวิธีการใช้ยาให้ถูกวิธี

นายแพทย์วิทิต อรรถเวชกุล ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า ยาเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของ มนุษย์ เมื่อเวลาเจ็บไข้ไม่สบาย ซึ่งยาแต่ละชนิดต่างก็มีวิธีการใช้ที่ แตกต่างกัน เช่น ยาทา ยาฉีด ยากิน เป็นต้น หากใช้ไม่ถูกต้อง หรือใช้โดยไม่ระมัดระวัง อาจทำให้เกิดโรคอื่นแทรกซ้อนและทำให้เกิ....

อ่านต่อ
ชี้เห็ดขี้ควายสารเสพติดประเภท ที่5 ฤทธิ์เท่ากัญชา-กระท่อมกินมากตาย

ชี้เห็ดขี้ควายสารเสพติดประเภท ที่5 ฤทธิ์เท่ากัญชา-กระท่อมกินมากตาย

นพ.นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวถึงอันตรายของเห็ดขี้ควายหลังจากนัก ท่องเที่ยวชาวแคนาดา 2 คนอาจบริโภคจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต ตามปกติเห็ดขี้ควายพบได้ตามกองมูลควาย ถือเป็นกลุ่ม 1 ใน 7 ของเห็ดมีพิษที่ห้ามบริโภคเห็ดขึ้ควาย มีชื่อในภาษาอังกฤษว่า magic mushroom การบริโภ....

อ่านต่อ
“วิทยา” เผยผลการตรวจสอบปัญหายาแก้หวัดสูตรผสมซูโดฯ ของโรงพยาบาล พบผิดปกติชัดเจน 6 แห่ง อยู่ระหว่างตรวจสอบอีก 3 แห่ง จะรู้ผลในสัปดาห์นี้

“วิทยา” เผยผลการตรวจสอบปัญหายาแก้หวัดสูตรผสมซูโดฯ ของโรงพยาบาล พบผิดปกติชัดเจน 6 แห่ง อยู่ระหว่างตรวจสอบอีก 3 แห่ง จะรู้ผลในสัปดาห์นี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยความคืบหน้าการตรวจสอบยาแก้หวัดสูตรผสมซูโดอีเฟดรีนของโรงพยาบาลในสังกัด ในเบื้องต้นพบข้อมูลผิดปกติ 18 แห่งแต่จากผลการตรวจสอบโดยละเอียดของคณะกรรมการ สรุปผลว่าผิดชัดเจนแล้ว 6 แห่ง อยู่ระหว่างตรวจสอบ 3 แห่ง คาดจะเสร็จภายในสัปดาห์นี้ วันนี้ (26 มีนาคม 25....

อ่านต่อ
โลกจับตาวิจัย วัคซีนเอดส์ ในไทยเตรียมต่อยอดหลังค้นพบครั้งใหญ่

โลกจับตาวิจัย วัคซีนเอดส์ ในไทยเตรียมต่อยอดหลังค้นพบครั้งใหญ่

เมื่อวันที่ 13 กันยายน นพ.ศุภชัยฤกษ์งาม หัวหน้าทีมวิจัยโครงการวัคซีนเอดส์ ระยะที่ 3 เปิดเผยในงานการประชุมวัคซีนเอดส์ ประจำปี 2554 กรุงเทพมหานคร (AIDS Vaccine 2011 Conference) ซึ่งเป็นการจัดประชุมสุดยอดสำหรับนักวิจัย ผู้สนับสนุนทุนวิจัยและผู้วางแผนนโยบายด้านเอดส์ ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน ที....

อ่านต่อ
เตือนภัยเงียบความดันโลหิตสูง ส่งผลคนไทยป่วยอัมพาต หัวใจวาย พุ่ง

เตือนภัยเงียบความดันโลหิตสูง ส่งผลคนไทยป่วยอัมพาต หัวใจวาย พุ่ง

เภสัชกรเชิดเกียรติ แกล้วกสิกิจ หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก กรมควบคุมโรค เผยว่าปี 2554 ประมาณการณ์ว่ามีคนไทยป่วยด้วยโรคหัวใจหลอดเลือดและเบาหวาน ที่ต้องการยา 7,700,000 ราย เป็นผู้ป่วยรายใหม่ 160,000 ราย และเสียชีวิตถึง 3....

อ่านต่อ
ประกาศโรงพยาบาลเชียงคานรับสมัครพยาบาล

ประกาศโรงพยาบาลเชียงคานรับสมัครพยาบาล

 

ด้วยโรงพยาบาลเชียงคาน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลเชียงคาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุงเพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงประกาศรับสมัครบุ....

อ่านต่อ
อย. แจง เพิ่มภารกิจคณะกรรมการกำหนดระบบบริหารยาฯเพื่อประสิทธิภาพความคล่องตัวในการบริหาร

อย. แจง เพิ่มภารกิจคณะกรรมการกำหนดระบบบริหารยาฯเพื่อประสิทธิภาพความคล่องตัวในการบริหาร

อย. แจง ไม่ได้ยุบคณะอนุกรรมการกำหนดราคากลางยา และพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ แต่ปรับไปอยู่ภายใต้คณะกรรมการกำหนดระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัยและค่าบริการทางการแพทย์ เพื่อความคล่องตัวในทางปฏิบัติ และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ย้ำ! ยึดหลักยาดี มีประสิทธิภาพ ร....

อ่านต่อ
view