สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

รายละเอยีด   !!!!!คลิ๊ก!!!!!

Tags :

view