สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เพื่อปฏิบัติงานในงานพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช จำนวน 1 อัตราและ งานพยาบาลผู้ป่วยใน จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เพื่อปฏิบัติงานในงานพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช จำนวน 1 อัตราและ งานพยาบาลผู้ป่วยใน จำนวน 2 อัตรา

Tags :

view