สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา จ้างซ่อมแซมระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องแยกผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินอากาศ โรงพยาบาลเชียงคาน จังหวัดเลย จำนวน 2 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Tags :

view