สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประวัติเชียงคาน

เมืองเชียงคาน เดิมตั้งอยู่ที่เมืองชะนะคาม ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งสร้างโดยขุนคาม โอรสของขุนคัวแห่งอาณาจักรล้านช้าง เมื่อประมาณ พ.ศ. ......

อ่านต่อ

สถานที่ท่องเที่ยว

พูดถึงแหล่งที่เที่ยวในเชียงคาน มีหลายที่ทีีต้องไปสัมผัส ตามคำสโลแกนที่ผมตั้งขึ้นเอง "ภูเขา สายน้ำ บ้านเก่า ภาษาพูด และวิถีวัฒนธรรม" ตีความเรื่องภูเขา......

อ่านต่อ

เส้นทางสู่เชียงคาน

จากกรุงเทพฯ สู่ อำเภอ เชียงคาน จังหวัดเลย------>เดินทางโดยเครื่องบิน คุณสามารถเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ปลายทางจังหวัดอุดรธานี มีบริก......

อ่านต่อ

ข้อมูลที่พัก

คลิกที่นี่ http://www.chiangkhan.com/page/2066709:Page:24728...

อ่านต่อ

แผนที่

คลิกที่นี่ http://www.google.co.th/imglanding?q=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%......

อ่านต่อ
view