สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ผู้บริหาร

พญ.ระพีพรรณ จันทรอ้วน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงคาน...

อ่านต่อ

นโยบายของผู้บริหาร

วิสัยทัศน์โรงพยาบาลคุณภาพ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข พันธกิจ 1.พัฒนาระบบแล้วให้บริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพตามมาตราฐาน 2.ส่งเสริมและสนับสนุ......

อ่านต่อ

โครงสร้าง

รายละเอียด คลิ๊ก!!!!...

อ่านต่อ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

วิสัยทัศน์ กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาระบบสุขภาพที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเสมอภาค โดยการมีส่วนรวมของประชาชน ชุมชน และทุกภาคส่วน ......

อ่านต่อ

ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียด คลิ๊ก!!!!...

อ่านต่อ

จริยธรรมข้าราชการพลเรือน

รายละเอียด คลิ๊ก!!!!...

อ่านต่อ

จรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คลิ๊ก!!!! Pic รายละเอียด คลิ๊ก!!!!!...

อ่านต่อ

จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียด คลิ๊ก!!!!!...

อ่านต่อ

นโยบายและยุทธศาสตร์

รายละเอียด คลิ๊ก!!!...

อ่านต่อ

แผนปฏิบัติการประจำปี

รายละเอียด คลิ๊ก!!!!...

อ่านต่อ

แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

กลุ่มงานการพยาบาลปี 63 กลุ่มงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี 63 กลุ่มงานเภสัชกรรม ปี 63 กลุ่มงานทันตกรรมปี 63 กลุ่มงานบริหารทั่......

อ่านต่อ

ผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16AFt5FK6PeynRjrNpr_hihBo7ugU_6VTaHn1tamOOvQ/edit?usp=sharing...

อ่านต่อ

รายงานการประชุม คกก.บริหาร

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร รพ.เชียงคานเดือน กุมภาพันธ์ 2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร รพ.เชียงคานเดือน มีนาคม 2562 รายงานการประชุมคณะกรรม......

อ่านต่อ
view