สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ข้อมูลทั่วไป

Download fileข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาลเชียงคาน...

อ่านต่อ

ขั้นตอนการรับบริการ

คลิกที่นี่ ขั้นตอนการรับบริการ...

อ่านต่อ

วิสัยทัศน์-พันธกิจ-ค่านิยม

วิสัยทัศน์โรงพยาบาลคุณภาพ บริการมาตรฐาน เน้นงานสร้างสุขภาพประชาชน พันธกิจ1.มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐ......

อ่านต่อ

หน่วยงานส่วนกลาง

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข :: สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข:: สำนักบริหารกลาง:: กลุ่มกฏหมาย:: กลุ่มคลังและพัสดุ:: กลุ่มตรวจสอบภายใน:: กลุ่มบริหารงาน......

อ่านต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

ที่ตั้ง : ชื่อโรงพยาบาล : เชียงคาน ที่อยู่ : 427 หมู่ 2 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์ : 042822181-182 แฟกซ์ : 042822181 เว็บไซต์ : hpp......

อ่านต่อ

แผนที่

คลิกที่นี่ http://maps.google.co.th/maps?um=1&hl=th&biw=1345&bih=559&ie=UTF-8&q=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B......

อ่านต่อ
view