สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เช็คความเข้มของอารมณ์

        กรมสุขภาพจิตเชิญชวนคนไทยตรวจเช็คความเข้มของอารมณ์ตนเองและคนรอบข้างลดระดับความความเครียดและความขัดแย้ง ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองที่ทุกฝ่ายต่างสะท้อนให้เห็นถึงความห่วงใยบ้านเมือง ไม่ต้องการเห็นความรุนแรงเกิดขึ้นในสังคมไทย นพ.ชาตรี บานชื่น อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า  ช่วงเวลานี้ คนไทยจำเป็นต้องรู้เท่าทันใจตนเอง เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของความเครียดและความขัดแย้ง กรมสุขภาพจิต จึงขอเชิญชวนให้คนไทยหันกลับมาเช็คความเข้มของอารมณ์ตนเองและคนรอบข้างว่ามีอารมณ์ทางการเมืองที่เสี่ยงต่อการเกิดความเครียดและความขัดแย้งที่จะนำไปสู่ความรุนแรงต่อไปหรือไม่ โดยการเช็คสภาพอารมณ์ของตนเองด้วยคำถามง่ายๆ 5 ข้อ แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำ (ตามไฟล์แนบ)

    อธิบดีกรมสุขภาพจิต ย้ำว่า สุขภาพจิตเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต ซึ่งถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของจิตใจ สามารถจัดการดูแลจิตใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสมแล้ว การมีสุขภาพจิตที่ดี รวมทั้งความสงบ และสันติย่อมเกิดขึ้นได้ไม่ยาก และหากประชาชนมีความรู้สึกไม่สบายใจ สามารถขอคำปรึกษาได้ที่ 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

view