สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

MOIT11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการการปฏิบัติงาน  ไตรมาสที่ 2

>>ดาวน์โหลด<<

รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ไตรมาสที่ 2

>>ดาวน์โหลด<<


view