สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

MOIT4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

>>ดาวโหลด<<

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 

ไตรมาส 1>>ดาวโหลด<<

ไตรมาส 2>>ดาวโหลด<<

ไตรมาส 3>>ดาวโหลด<<

ประกาศสำนักงานปลัดกระทวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลาการในหน่วยงานด้านด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

>>ดาวโหลด<<

view