สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

MOIT1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบและเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์และกรอบแนวทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธรณะของหน่วยงาน

>>ดาวโหลดเอกสาร<<

view