สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ไข้หวัดใหญ่

ไข้หวัดใหญ่

ไข้หวัดใหญ่ และไข้หวัด ต่างกันอย่างไร

ไข้หวัดใหญ่พบได้ในทุกช่วงอายุ มักพบในเด็ก แต่อัตราการเสียชีวิตมักพบในผู้ป่วยที่มีอายุ มากว่า 65 ปี หรือผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่น โรคหัวใจ โรคปอด โรคไต เป็นต้น การฉีดวัคซีนเป็นวิธีป้องกันที่ได้ผลมากที่มุด สามารถลดอัตราการติดเชื้อ ลดอัตราการนอนโรงพยาบาล ลดโรคแทรกซ้อนและลดการหยุดงาน

ไข้หวัดทั่วไปเป็นการติดเชื้อไวรัส ทำให้เกิดอาการน้ำมูกไหล มีไข้ไม่สูง ส่วนไข้หวัดใหญ่เป็นการติดเชื้อที่เรียกว่า Influenza virus เป็นการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ ซึ่งอาจจะลามลงปอด ผู้ป่วยจะมีอาการค่อนข้างเร็ว ไข้สูงกว่าไข้หวัด ปวดศีรษะ อย่างรุนแรง ปวดกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย อย่างเฉียบพลัน

การติดเชื้อสามารถติดต่อ ได้โดย

 • เชื้อไข้หวัดใหญ่สามารถติดต่อจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่ง โดยการหายใจได้รับน้ำมูกหรือเสมหะของผู้ป่วย โดยเชื้อจะผ่านเข้าทางเยื่อบุตา จมูกและปาก
 • การที่คนได้สัมผัสสิ่งที่ปนเปื้อนเชื้อโรค เช่นผ่าเช็ดหน้า ช้อน แก้วน้ำ การจูบ เป็นต้น
 • การที่มือไปสัมผัส เชื้อแล้วขยี้ตา หรือเอาเข้าปาก

อาการของโรค

ไข้หวัดใหญ่ที่ไม่มีโรคแทรกซ้อน ระยะฟักตัว 1-4 วันโดยเฉลี่ย 2 วัน

 1. ผู้ป่วยจะมีอาการอ่อนเพลียอย่างเฉียบพลัน
 2. เบื่ออาหาร คลื่นไส้
 3. ปวดศีรษะอย่างรุนแรง
 4. ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่จะปวดตามแขนขา ปวดข้อ ปวดรอบตา ปวดเมื่อยตามตัว
 5. ไข้สูง 39-40 องศา
 6. เจ็บคอ และคอแดง มีน้ำมูกไสๆ ไหล
 7. ไอแห้งๆ ตามตัวจะร้อนแดง ตาแดง
 8. อาการอาเจียน หรือท้องเดิน เป็นไข้ 2-4 วัน แล้วค่อนๆ ลดลง ต่ออาการคัดจมูกและแสบคอยังคงอยู่ โดยทั่วไปจะหายใน 1 สัปดาห์

สำหรับรายที่เป็นรุนแรง มักเกิดในผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง อยู่ก่อน มักจะเกิดโรคแทรกซ้อนที่ระบบอื่นๆ ด้วยเช่น

 1. อาจพบอาการอักเสบของเยื่อหุ้มหัวใจ ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บ หน้าอก เหนื่อย หอบ หรืออาการหัวใจวาย
 2. ระบบประสาท : พบเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ผู้ป่วยจะปวดศีรษะมาก และซึมลง
 3. ระบบหายใจ : มีหลอดลมอักเสบและปอดบวม ผู้ป่วยจะแน่นหน้าอก และเหนื่อย
 4. โดยทั่วไปไข้หวัดใหญ่มักจะหายในไม่กี่วัน แต่ก็มีผู้ป่วยบางรายมีอาการไอ และปวดตามตัวนานถึง 2 สัปดาห์ ส่วนผู้ป่วยที่เสียชีวิตมักเกิด อาการปอดบวม และโรคหัวใจ หรือโรคที่ป่วยเป็นอยู่

ระยะติดต่อ

   • ระยะเวลาผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ที่จะติดต่อจากคนอื่นๆ 1 วัน ก่อนเกิดอาการ และ 5 วัน หลังมีอาการ
   • ในเด็กอาจจะแพร่เชื้อ 6 วัน ก่อนมีการ และแพร่เชื้อได้นาน 10 วัน
   • ติดเชื่อแบคทีเรีย อาจจะทำให้ปอดบวม มีฝีในปอด มีหนอง ในช่องเยื่อหุ้มปอด
   • ไข้หวัดในหญิงมีครรภ์ ผลต่อมารดา มักเป็นชนิดรุนแรงและมีอาการมาก และอาจทำให้แท้งเด็กได้

ผู้ป่วยควรพบแพทย์เมื่อไร

ไข้หวัดใหญ่สามารถหายเองได้ และท่านสามารถดูแลตัวเองที่บ้าน แต่หากมีอาการดังต่อไปนี้ควรปรึกษาแพทย์

ไข้หวัดใหญ่ในเด็กควรปรึกษาเมื่อ

    1. มีไข้เกิน 24 ชั่วโมง ควรพบแพทย์
    2. ให้ยาลดไข้แล้วยังเกิน 38.5 องศา
    3. หายใจหอบ หรือหายใจลำบาก
    4. มีอาการมากกว่า 7 วัน
    5. ปลายมือ ปลายเท้าเขียว
    6. เด็กดื่มน้ำ หรือรับประทานอาหารไม่พอ
    7. เด็กซึมลง ไม่เล่น
    8. เด็กไข้ลดลง แต่หายใจไม่ออก

ไข้หวัดใหญ่ในผู้ใหญ่ควรปรึกษาเมื่อ

    1. มีไข้เกิน 24-48 ชั่วโมง
    2. หายใจหอบ หรือหายใจลำบาก
    3. เจ็บ หรือแน่นหน้าอก
    4. หน้ามืด เป็นลม สับสนหน้ามืด เป็นลม สับสน
    5. อาเจียน รับประทานอาหารไม่ได้

การป้องกันไข้หวัดใหญ่

    1. ล้างมือบ่อยๆ
    2. หลีกเลี่ยงการเอามือเข้าปากหรือขยี้ตา
    3. อย่าใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นๆ เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ
    4. หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิด เมื่อเวลาเจ็บป่วย ให้พักที่บ้าน
    5. เวลาไอ หรือจามให้ใช้ผ้าปิดปาก และจมูก

    การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

    การป้องกันที่ดี คือการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ซึ่งเป็นวัคซีนที่ทำมาจากเชื้อที่ตายแล้ว โดยฉีดที่แขนปีละครั้ง หลัง หลังฉีด 2 สัปดาห์ภูมิคุ้มกันจึงจะสูงพอที่จะป้องกันการติดเชื้อ แต่การฉีดจะเลือกผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อนคือ

       • ผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี
       • ผู้ที่มีโรคเรื้อรังประจำตัว เช่น โรคไต โรคหัวใจ โรคตับ
       • ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
       • หญิงตังครรภ์3 เดือนขึ้นไป และมีการระบาดของไข้หวัดใหญ่
       • ผู้ที่อาศัยในสถานเลี้ยงคนชรา
       • เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
       • สมาชิกในครอบครัวที่เป็นโรคเรื้อรัง
       • นักเรียนที่อยู่ร่วมกัน
       • ผู้ที่จะไปเที่ยว หรือศึกษาต่อ ณ แหล่งระบาดของไข้หวัดใหญ่
       • ผู้ที่ต้องการลดอัตราการติดเชื้อและต้องการได้รับวัคซีน

    ผลข้างเคียงของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ที่ควรทราบ

       • อาการบริเวณที่ฉีด เจ็บบริเวณที่ฉีดซึ่งไม่มาก และจะหายภายใน 2 วัน
       • อาการทั่วไป มีไข้ ปวดตามตัว และหลัง จากการฉีดยา 6-12 ชั่วโมง และอยู่ได้นาน 1-2 วัน บางรายอาจจะมีผื่น ลมพิษ ริมฝีปากบวม

    รู้หรือไม่ !! ห้ามฉีดในผู้ที่มีประวัติแพ้สารโปรตีน ประเภทไข่

    อ้างอิง http://www.paolohospital.com/phahol/mom-baby/influenza/

view