สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โรคกล้ามเนื้อหัวใจ

โรคกล้ามเนื้อหัวใจ

หัวใจและการทำงาน


หัวใจเป็นอวัยวะที่สำคัญมีลักษณะเป็นโพรง ประกอบด้วยห้องหัวใจ 4 ห้อง ตั้งอยู่ในทรงอกและกระดูกซี่โครงค่อนไปทางซ้ายมือระหว่างปอดทั้ง 2 ข้าง ภายในห้องหัวใจจะบีบตัวอยู่ตลอดเวลาและเพื่อนสูบฉีดเลือดนำพาออกซิเจนและอาหารไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย

หลอดเลือดหัวใจ


หลอดเลือดแดงโคโรนารีจะทำหน้าที่นำออกซิเจนและสารอาหารมาเลี้ยงหัวใจประกอบด้วยหลอดเลือดที่สำคัญ 2 เส้น คือ หลอดเลือดแดงโคโรนารี่ขวาและซ้าย

โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด


คือ โรคกล้ามเนื้อหัวใจชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากก้อนเลือด หรือก้อนไขมันสะสมบริเวณผนังหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจทำให้หลอดเลือดหัวใจเกิดการตีบแคบหรืออุดตัน ทำให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้ไม่เพียงพอเป็นผลให้กล้ามเนื้อหัวใจตายตามาเรียกกว่า โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

อาการ


อาการที่แสดงว่ากล้ามเนื้อหัวใจได้ได้เลือดไปเลี้ยงไม่เพียงพอ

1. เจ็บแน่นหน้าอกคล้ายมีอะไรมาทับหรือบิบรัด และอาจร้าวไปที่แขนซ้ายด้านในคอ กราม สะบักหลัง หรือหัวไหล่ทั้ง 2 ข้าง

2. ถ้าหลอดเลือดหัวใจถูกอุดตันทั้งหมดอาจมีอาการหัวใจวาย ช็อค หรือหัวใจหยุดเต้น ทำให้เสียชีวิตกระทันหัน

การรักษา


แนวทางการรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมี 4 แนวทาง คือ

1. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

    การลดน้ำหนักในคนอ้วน การงดบุหรี่ การควบคุมอาหารรวมทั้งการรับประทานยาเพื่อลดระดับโคเลสเตอรอล การออกกำลังกาย อย่างสม่ำเสมอ การจัดการกับความเครียด

2. การรักษาทางยา

    ยาที่ใช้รักษาภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบมี 6 กลุ่ม ดังนี้

    2.1 ยาต้านเกล็ดเลือด

    2.2 ยากลุ่มไนเตรต

    2.3 ยาต้านเบต้า

    2.4 ยาต้านแคลเซี่ยม

    2.5 ยาต้านเอนไซม์แองจิโอเทนซิน

    2.6 ยาลดไขมัน

3. การรักษาโดยการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจ

    โดยการใส่สายสวนหัวใจที่มีลูกโป่งเล็กๆ ตรงปลายเข้าไปในหลอดเลือดโคโรนารี่ที่ตีบ เพื่อขยาย หลอดเลือดให้กว้างขึ้น โดยลูกโป่งจะทำให้เลือดไหลเวียนได้เป็นปกติบางรายที่หลอดเลือดตีบหนาและแข็งมาก
    แพทย์อาจต้องใส่ขดลวดเล็กๆ หรือ สเต้นท์ เพื่อค้ำหลอดเลือดให้ขยายตลอด ซึ่งทำให้เลือดไหลผ่านได้ดีขึ้นและลดโอกาสที่จะเกิดหลอดเลือดหัวใจตีบซ้ำ ซึ่งกระทวนการทั้งหมดจะต้องทำในห้องปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจ เนื่องจากต้องมีการเอกซเรย์เป็นระยะ การตรวจชนิดนี้ไม่ต้องใช้ยาสลบ ใช้การฉีดยาชาบริเวณที่จะทำเท่านั้น

4. การรักษาโดยการผ่าตัด

    หรือการทำบายพาสหัวใจ เป็นการผ่าตัดเพื่อเพิ่มเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจโดยการต่อเพิ่มหลอดเลือดใหม่กับหลอดเลือดหัวใจโดยข้ามทำบายพาสตำแหน่งที่หลอดเลือดหัวใจตีบ จะทำในรายที่มีการตีบของหลอดเลือดหลายเส้นและไม่สามารักษาโดยการขยายหลอดเลือดได้ การผ่าตัดจะทำในห้องผ่าตัดและผู้ป่วยต้องได้รับการดมยาสลบ

view